Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vytvořením rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů nutných ke splnění zákonných povinností hotelu a vedením evidence pro hladký průběh pobytu. 

S údaji bude nakládáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).