Všeobecné obchodní podmínky

Zrušení zvýhodněné rezervace – NON REFUNDABLE

Dovolujeme si upozornit, že v případě zrušení zvýhodněné rezervace Vám budeme nuceni účtovat poplatek ve výši 100% z celkové ceny ubytování.

Zrušení standardní rezervace

Dovolujeme si upozornit, že v případě zrušení rezervace tři dny před plánovaným příjezdem Vám budeme nuceni účtovat poplatek ve výši 50% z celkové ceny ubytování. Při zrušení rezervace méně než tři dny před příjezdem činí tato částka 100% z celkové ceny ubytování.

Reklamace

Veškeré reklamace nedostatečně poskytnutých služeb musí klient reklamovat v recepci hotelu U Vlašského dvora,  Reklamace musí být podána nejpozději do 7 dnů od odjezdu klienta. Stížnosti a reklamace budou vyřizovány v souladu s platným obchodním zákoníkem ČR. Společnost Hotely Kutná Hora s.r.o. nenese odpovědnost za škody a ztráty způsobené vyšší mocí – např. stávky, výpadky el. proudu, dopravní kolize, povodně, požáry, zemětřesení a další okolnosti přírodního a společenského charakteru.